Inscrieri

 

La Mushin Dojo se fac inscrieri tot anul: Aikido si Jiu Jitsu Brazilian (grupe de copii si adulti)

Instructor: Todica Bogdan -4 Dan Aikido, centura violet Brazilian Jiu Jitsu

Contact: Tel 0745026156